Aktibo teknologiko

OTTER: Instalazio fotovoltaiko flotatzaileetarako jarraipen-egitura

Otter

ARAZOA/AUKERA

Ur-gainazaletan instalaturiko instalazio fotovoltaiko flotatzaileek (urtegi, laku, industria-erabilerako ur-erreserba, eta abarretan) onura ugari dituzte ohiko instalazioen aldean, ez baitute baliatzen beste erabilera batzuetara bideraturiko lurrik (urbanizagarria, nekazaritzara bideratua…). Horretaz gainera, soluzioak planteatzen ditu lurrunketaren, algen ugalketaren eta beste hainbat auziren aurrean. Halaber, ingurune urtarrak hobekuntzak ekar ditzake sorkuntzan, bai eta berrikuntzak eragin ere panelak hoztean edo bi aurpegiko sistemen bidez.

Hala ere, soluzioarekin batera eguzki-jarraipeneko sistemak planteatu behar dira, sorkuntza hobeto aprobetxatzeko (+% 15ean ardatz bat, eta +% 40an bi ardatz).

Merkatu potentziala

Instalazio fotovoltaiko flotatzailearen munduko merkaturako euskarri-egiturak (gaur egun – 2025):

  • PV flotatzailearen merkatua:  22,4 GW
  • PV flotatzailerako egituren merkatu globala: 4.700 milioi euro

Egindako ekarpena

  • Prototipo erakusle bat ezartzea Iberdrolarekin eginiko proiektu pilotu batean, Ulibarri-Ganboako urtegian (2020)
  • EP19382858.9 zenbakiko patente-eskaerak babesturiko aktiboa
  • TRL 2 (2019ko martxoa)
  • Hainbat diziplinatako aditu-taldea
  • Sektorearen gaineko ezagutza zabala

Bila

  • Inbertitzailea
  • Lizentziaduna
  • Bazkide industriala