Berria

Espainiako parke industrialetan energia berriztagarriak txertatzeko, lankidetza energetiko industrialeko soluzioak lantzen ari gara

2021ko abuztuaren 4a
Trabajamos en soluciones de cooperación energética industrial para la integración de energías renovables en parques industriales de España

SPARCS proiektuan geureganatutako esperientzia eta Espainiako lankidetza energetikoari buruzko politika-aholkuak aurkeztu ditugu

Espainiako legediak, Europako lege-esparruarekin bat etorriz, helburua du efizientzia energetikoa hobetzea eta energia-iturri berriztagarriak gehiago erabiltzea. 2030era arteko Energiaren Ekintza Plan Nazionalaren arabera, aniztasuna bultzatzeko funtsezkoak dira energia berriztagarrien eta herritarren komunitateak, baita proiektu partizipatiboak ezartzeko eta energia banatuaren sorkuntza hobetzeko ere.

S-PARCSek lankidetza energetikorako oztopoak gainditzeko soluzio konkretuak ematea du xede, eta, han lortutako esperientziari esker, politika-aholkuak ematen ditugu Espainiako lankidetza energetiko industrialerako, betiere Espainiako Faroko gure industria-parkeetako esperientzia errealetan oinarrituta.

Lankidetza eta zerbitzu energetiko bateratuak ezartzeko orduan, eragozpen eta arrisku ugari izan daitezke. Bereziki nabarmentzen dira lege, araudi eta normalizazio espezifikoei dagozkien oztopoak, parke industrialetan zerbitzu energetiko bateratuak eta lankidetza energetikoko neurriak ezartzean sortzen direnak.

Informazio gehiago

Ondoren, S-PARCS proiektuan geureganatutako esperientzia aurkezten da, baita Espainiako lankidetza energetikoari buruzko politika-aholkuak ere, Bizkaian Okamika-Gizaburuagako eta Bildosola-Ateako parkeetan izandako esperientzian oinarrituak.