Berria

TECNALIAk eta Fagor Arrasatek beroketa erresistiboa berritu dute

2023ko abenduaren 5a
Fagor_Arrasate_TECNALIA_linea_conformado

"Beroketa erresistiboari esker, ziklo-denbora % 60 eta energia-kontsumoa % 90 murriztu ditugu"

Beroketa erresistiboari esker, ziklo-denbora % 60 eta energia-kontsumoa % 90 murriztu ditugu.

TECNALIA, Fagor Arrasate eta Koniker elkarlanean aritu dira proiektu batean, Fagor Arrasatek aeronautika-sektorean eskaintzen dituen konformatu-instalazioen katalogoa handitzeko. Gaur egun, Fagor Arrasatek zuntz lehorrez egindako materialetarako konformatu-lerroak, Hot Drape Forming, eskaintzen ditu merkatuan.

Fagor Arrasateren asmoa da beroketa-prozesuetarako soluzio berritzaileak garatzea, gaur egun dauden soluzioen aldean abantaila hauek dituztenak:

 • Prozesuaren karbono-aztarna gutxitzea, energia askoz gutxiago kontsumitzen duten beroketa-soluzioak garatuz.
 • Prozesuaren kostuak eta ziklo-denborak murriztea.
 • Desarrollo de líneas de confor­mado flexibles que permitan el proce­sado de piezas de diferente tamaño.
 • Calentamiento resistivo directo

  Con estas premisas, TECNALIA ha desarrollado y adaptado su solución patentada de calentamiento, llama­da calentamiento resistivo directo para su implantación en las líneas de conformado de Fagor Arrasate.

  Esta tecnología de calentamiento se fundamenta en la característica electroconductora de la fibra de car­bono, que hace que el material se ca­liente al hacer pasar por ella una co­rriente eléctrica. Durante el proyecto se ha defini­do un demostrador de pieza repre­sentativo en aeronáutica, y se ha uti­lizado un tejido de carbono muy empleado en este sector.

  Fases en el desarrollo

  El proyecto se ha dividido en diferentes fases en función de su complejidad, realizan­do una primera puesta a punto del proceso en plano para luego pasar a desarrollar la célula de conformado 3D. Por último, Fagor Arrasate ha es­calado y aplicado esta tecnología de calentamiento a sus líneas de con­formado, aumentando así su compe­titividad en las líneas de conforma­do de materiales compuestos.

  Los resultados finales obtenidos han sido muy satisfactorios para to­das las partes. Se ha desarro­llado un proceso muy repetitivo y con unas ventajas competitivas muy significativas, con una reducción del tiempo de ciclo en un 60 % y reducción del consumo energético del 90 % con respecto a las soluciones de conformado existentes.
  Proiektua hainbat fasetan banatu da, konplexutasunaren arabera. Lehendabizi prozesua planoan doitu, eta gero 3D konformatu-zelula garatu da. Azkenik, Fagor Arrasatek beroketa-teknologia hori bere konformatu-lerroetan erabili du, haien neurrietara egokitu ondoren. Era horretan, material konposatuen konformatu-lerroen lehiatzeko gaitasuna handitu du.

  Azken emaitzak oso onak izan dira alderdi guztientzat. Sortutako prozesua oso errepikakorra da eta, gainera, lehiatzeko abantaila handiak ditu, ziklo-denbora % 60 eta energia-kontsumoa % 90 murrizten baititu, gaur egun konformatuetarako dauden soluzioen aldean.