Laborategi-zerbitzua

Ingurumen Baimen Integratua (IBI) betetzeko saiakuntzak

Ensayos para dar cumplimiento a la autorización ambiental integrada (AAI)

Enpresei bere ingurumen-baimen integratua (IBI) lortzen laguntzeko saiakuntzak egiten ditugu; 16/2002 Legean beharrezkotzat jotzen da baimen hori. Gainera, ingurumen-baimen integratuak eskatzen dituen neurketa eta kalibraketa guztiak egiteko gaitasun tekniko eta esperientzia zabalak ditugu, eta ongi ezagutzen ditugu bakoitzaren autonomia-erkidegorako ezarritako eskakizun administratiboak.

Soluzio oso bat dugu Ingurumen Baimen Integratuaren arabera ingurumen-zaintzako programan jasotako eskakizunak kontrolatzeko. Analisi eta azterketa hauek sartzen dira gure zerbitzuetan: Uren kalitatea eta isurien kontrola

 • Laginak hartzea eta isuriak analizatzea
 • Isurtzeko baimenekiko adostasunaren azterketak
 • Ebaluazio-azterketak eta toxikotasunaren murrizketa

Airearen kalitatea eta emisioen kontrola

 • Emisioen arauzko ikuskapena (partikulak, NOx, SOx, metalak, etab.)
 • Laginketa isozinetikoa eta emari konstantekoa
 • Tximinien altueraren kalkulua
 • PRTR azterketak
 • Konposatu organiko lurrunkorren emisioa
 • Airearen kalitatearen azterketak (immisioa) – kaptadore aktiboak eta pasiboak
 • Kutsatzaileen sakabanaketaren modelizazioa

Zarata

 • Ingurumen-zarataren azterketak
 • Zarataren mapak

Lurzoru kutsatuak

 • Egoeraren aurretiazko txostenak (9/2005 ED)

Hondakinak

 • Hondakin industrialen laginketa eta analisia
 • Arriskutsu/ez-arriskutsu gisa karakterizatzea
 • Analisi toxikologikoak eta ekotoxikologikoak
 • Zabortegian jasotzeko azterketa (2003/33/CE)
 • Ingurumen-zaintza (lixibiatuak, gas-emisioak, etab.)

Monitoreen kalibraketa jarraitua IBIak eskatutako txostenak egitea

Nori zuzendua

 • Errekuntza-zentral handiak
 • Ekipamendu elektrikoen fabrikatzaileak
 • Produktu kimikoen eta eratorrien fabrikatzaileak
 • Ekipamenduen eta kontsumo-ondasunen fabrikatzaileak
 • Transformazio metalikoaren industria
 • Elikagaien eta edarien industria
 • Automobilgintzako enpresa laguntzaileak
 • Hondakinak errausteko enpresak
 • Hondakinak kudeatzen dituzten erakundeak
 • Hondakin-uren araztegiak
 • Papergintzako industriak

Akreditazioak eta aintzatespenak

Acreditación ENAC ILAC según ISO 17025 para ensayos en el sector medioambiental. Nº 1116/LE2221 y Nº 1116/LE2210
Ingurumen-sektoreko saiakuntzetarako ISO 17025en araberako ENAC ILAC akreditazioa. 1116/LE2221 eta 1116/LE2210 zenbakiak
Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica
Ur Administrazioaren Erakunde Laguntzailea (ECAH)
Tecnalia - Placeholder
Ingurumen-lankidetzako erakundea (ECA/ILE) Euskal Autonomia Erkidegoan
Tecnalia - Placeholder
ECAMATen erakunde laguntzailea Euskal Autonomia Erkidegoan
Tecnalia - Placeholder
Nafarroako Administrazioaren erakunde laguntzailea
Laboratorio de Control Ambiental

Ingurumen kontroleko zerbitzuen katalogoa (gaztelaniaz)

Deskargatu PDFa