Laborategi-zerbitzua

Isurien analisia

Análisis de vertidos

Aholkularitza eta laguntza teknikoa ematen dugu lege-eskakizunak betetzeko, eta, horretarako, isurien analisi-zerbitzuak ematen ditugu.

Gure bezeroei laguntzen diegu uraren kalitatearen kontrolari buruzko lege-eskakizunak betetzen. ZERBITZUAK

 • Laginak hartzea mota guztietako uretan, nola une jakin bateko lagin adierazgarriak, hala 24 orduko lagin konposatuak.
 • Tokian bertan zenbait parametro zehaztea.
 • Askotariko parametro organiko nahiz inorganikoen saiakuntza fisiko-kimikoak.
 • Saiakuntza mikrobiologikoak, legionellaren kontrola barne.
 • Toxikotasunaren eta erradioaktibitatearen saiakuntzak.
 • Mota guztietako uren analisia: edateko ura, hondakin-urak, kontinentalak, lurpekoak, itsasokoa, ureztatzekoa, eta abar.
 • Bezeroak laginak behar bezala hartzeko ontziak prestatzea eta bidaltzea, hark hala behar izanez gero.
 • Muga-balioak betetzen direla egiaztatzea.

Beste zerbitzu osagarri hauek ere eskaintzen ditugu

 • Kalibratzea, UNE EN 14181:2005 arauaren eraginpean dauden eta ez dauden instalazioetan atmosferara isurtzen diren kutsatzaileak neurtzeko sistema automatikoen kalitatea ziurtatzeko.
 • Atmosferako emisioak / immisio-maila.
 • Hondakinen karakterizazioa eta analisia.
 • Lurzoruen karakterizazioa eta analisia.
 • Nekazaritzan erabiltzeko lohien analisia.
 • Askotariko uren, lurzoruen, lohien eta lixibiatuen analisia eta kontrola.

Nori zuzendua

 • Errekuntza-zentral handiak
 • Ekipamendu elektrikoen fabrikatzaileak
 • Produktu kimikoen eta eratorrien fabrikatzaileak
 • Ekipamenduen eta kontsumo-ondasunen fabrikatzaileak
 • Transformazio metalikoaren industria
 • Elikagai- eta edari-industria
 • Automobilgintzako enpresa laguntzaileak
 • Hondakinak errausteko enpresak
 • Hondakinak kudeatzen dituzten erakundeak
 • Hondakin-urak arazteko estazioak
 • Paper-industria

Akreditazioak eta aintzatespenak

Acreditación ENAC ILAC según ISO 17025 para ensayos en el sector medioambiental. Nº 1116/LE2221 y Nº 1116/LE2210
Ingurumen-sektoreko saiakuntzetarako ISO 17025en araberako ENAC ILAC akreditazioa. 1116/LE2221 eta 1116/LE2210 zenbakiak
Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica
Ur Administrazioaren Erakunde Laguntzailea (ECAH)
Tecnalia - Placeholder
Ingurumen-lankidetzako erakundea (ECA/ILE) Euskal Autonomia Erkidegoan
Tecnalia - Placeholder
ECAMATen erakunde laguntzailea Euskal Autonomia Erkidegoan
Tecnalia - Placeholder
Nafarroako Administrazioaren erakunde laguntzailea
Laboratorio de Control Ambiental

Ingurumen kontroleko zerbitzuen katalogoa (gaztelaniaz)

Deskargatu PDFa