Berria

Biki digitala eta hiri-laborategi digitalak

2022ko irailaren 30a
Ciudad inteligente

“Eraikuntza-enpresen ingurunea aldatzen ari da; testuingurua gero eta egokiagoa da hiri-laborategi digitalak garatzeko”

IFMA Españarekin batera, BIMen oinarritutako biki digitala eta esperimentazio digitalerako espazioak garatzen dihardugu, hala nola hiri-laborategi digitalak.

IFMA Españarekin batera, E2D kontzeptua sustatzen ari gara eraikuntzaren sektorean. Jendea bizi den espazioa kudeatzen duten ikertzaileen, enpresen eta erakundeen arteko lankidetza bultzatzen duen esperimentazio-azpiegitura bat da.

TECNALIAren Esperimentazio Digitalerako Gunean, eta, jabearen softwarea garatuta, informazioa denon eskura egongo da. Datuak ingurune fidagarri eta seguru batean negoziatzeko zerbitzuak ezarriko dira, datuen jabetza bermatuz eta informazioa modu seguruan eskuratzen dela ziurtatuz.

BIM eta biki digitala sektore publikoan

Biki digitalak erabiltzea ez da derrigorrezkoa gaur egun, baina datozen urteetan % 36 ugaritzea aurreikusten da. Lehen urratsak dagoeneko ikus ditzakegu Espainiako eta Europako finantziazio publikoko zenbait eraikuntza-proiektutan, BIM metodologia erabiltzea eskatzen baitute.

Biki digitala eta eraikuntza-enpresak

Azken urteotan aurrerapen teknologiko ugari izan dira. Hala ere, kasu gehienetan, eraikuntza eskuzko prozesuetan oinarritzen da, eta prozesu horietan hainbat alderdi koordinatu behar dira obra-fasean: langileak, ekipamendua, materialak, kondizio atmosferikoak… Eskuzko koordinazio horrek atzerapenak, eraginkortasun faltak eta gainkostuak ekar ditzake.

Biki digitalak aukera ematen die eraikuntza-enpresei obrako informazioa denbora errealean kudeatzeko, eta, hala, eraginkortasun faltak eta gorabeherak gutxitu egiten dira.

Biki digitala eta hiriko 3D eredua: smart cities

Hiriko biki digitala hainbat tresna eta funtzionalitate integratzeko gai izateko asmoarekin sortu zen. Aukera emango du hiriaren 3D modelizazioa egiteko geruza guztietan (eraikinak, erabilerak, biztanleak, lurpeko azpiegiturak, hiri-zerbitzuak...), eskura dagoen hiri-informazio guztia aurkeztuz eta geruzen arteko elkarreraginak detektatuz.

Tresna horrek smart cities bihurtzen ditu hiriak, eta onura teknikoak (planifikazio, mugikortasun eta irisgarritasun optimoak) eta sozialak (hiri seguruagoak, hiritarrentzako tresnak dituztenak) ematen ditu; gainera, kostuak eta ingurumen-aztarna murrizten du.

Joan den hilean egindako workshoparen ondorioak

  • Parte-hartzaileen % 61ek adierazi zuten beren merkatua une egokian dagoela horrelako teknologiak erabiltzen hasteko.
  • Tresna horien erabilerari dagokionez, eraikinen eta hirien biki digitalak erabiltzeak badu zentzua hirugarren sektoreko eraikinak mantentzean (% 89), baita alderdi sozialak kudeatzean (irisgarritasuna, herritarren segurtasuna, etab.) eta hiriko sare teknikoen kudeaketan ere (% 39).
  • Garrantzitsua da sektore publikoari laguntzea, bai eta gizarte- eta herritar-esparruko KPIak (gizarte-ROIa eta herritarraren ROIa) identifikatzea ere, proiektu-mota horien onuren argumentarioa indartzeko.
  • Komenigarria da kontzeptu-probak ingurune errealetan egin ahal izatea, askotariko aldagaiak bilduta.