Laborategi-zerbitzua

Ateen saiakuntzak

Ensayos a puertas

Mota guztietako ateen karakterizazio osoa egiten dugu: oinezkoen ateak (kanpokoak eta barnekoak), industrialak, garajeetakoak, su-hesiak eta korazatuak, eskuz irekitzen direnak nahiz automatikoak. Haien erabiltze-segurtasunaren, iraunkortasun mekanikoaren eta propietate termiko eta akustikoen, inguruneko propietateen eta abarren karakterizazioa.

Zerbitzuak

 • Ateen prestazioen ebaluazio integrala: suarekiko erresistentzia, isolamendu akustikoa, transmisio termikoko koefizientea, efrakzioarekiko (intrusioa) erresistentzia, erresistentzia eta iraunkortasun mekanikoa, AEH (airea-ura-haizea) saiakuntza fisikoak.
 • CE marka jartzea lortzeko prozesuan laguntzea.

Araudi-erreferentziak

Oinezkoentzako ateak:

 • EN 14351-1: Kanpoko leihoak eta ateak
 • EN 16361. Oinezkoentzako ate automatikoak. Produktu-araua
 • EN 14351-2. Barneko leihoak eta ateak Produktu-araua
 • UNE 85121 EX. Oinezkoentzako ate automatikoak. Instalazioa, erabilera eta mantentze-lanak

Ate industrialak eta garajeetako ateak:

 • EN 13241-1. Ate industrialak, komertzialak eta garajeetakoak eta ate handiak. Produktu-araua
 • UNE 85635. Ate industrialak, komertzialak eta garajeetakoak eta ate handiak instalatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko eskakizunak

Su-hesiak:

 • EN 16034. Suarekiko erresistentziari edota kearen kontrolari dagozkion ezaugarriak
 • UNE 23740-1. Hutsuneak ixteko elementuak. Instalatzeko, erabiltzeko eta mantentzeko eskakizunak

Segurtasun-ateak:

 • EN 1627. Efrakzioarekiko erresistentzia. Eskakizunak eta sailkapena
 • UNE 85160. Segurtasuneko ateak eta burdineria

Nori zuzendua

 • Ateen fabrikatzaileak eta banatzaileak
 • Enpresa etxegileak
 • Ingeniaritzak
 • Administrazio publikoak

Ziurtagiriak eta akreditazioak

-	Acreditación ENAC ILAC para el sector materiales según ISO 17025 con nº expediente 4/LE063,
ISO 9001 eta ISO 17025 ziurtagiriak dituen laborategia (ENACen 4/LE063 ziurtagiria)
-	Acreditación ENAC ILAC para el sector materiales según ISO 17025 con nº expediente 4/LE063,
Eraikuntza-sektorerako ENAC ILAC akreditazioa ISO 17025 arauaren arabera, (espediente-zk.: 4/LE024)
-	Acreditación ENAC ILAC para el sector materiales según ISO 17025 con nº expediente 4/LE063,
Akustikarako ENAC ILAC akreditazioa ISO 17025 arauaren arabera (espediente-zk.: 4/LE456). UNE-EN 9100:2010 arauaren arabera ziurtatutako kudeaketa-sistemadun laborategia
Organismo Notificado Nº 1292 para el Reglamento de Productos de la Construcción
Eraikuntzako Produktuen Erregelamendurako 1292 zenbakiko organismo jakinarazia
Organismo de Evaluación Técnica (OET) para la emisión de documentos de Evaluación Técnica Europea (ETE) para los Productos de Construcción
Eraikuntzako produktuei Europako Ebaluazio Teknikoko (EET) dokumentuak emateko Ebaluazio Teknikoko Erakundea (ETE)