Laborategi-zerbitzua

Eraikuntza-produktuei CE marka jartzea

Marcado CE de productos de construcción

Eraikuntza-produktuei CE marka jartzeko 1.292 zenbakiko erakunde jakinarazia gara. EBko eraikuntza-produktuei buruzko 305/2011 araudiaren (CPR) esparruan, arau harmonizatu baten eraginpean dauden eraikuntza-produktu guztiei CE marka jartzeko erakunde jakinarazia gara; marka hori ezinbesteko eskakizuna da Europako merkatuan sartzeko.

Laborategi jakinarazia garen aldetik, gure zerbitzuen artean ehun arau harmonizatutik gora daude, zeinek barne hartzen baitituzte eraikuntzarako askotariko produktuak eta sistemak, non hasierako tipo-saiakuntzak egiten baititugu. Haien artean, azpimarratzekoak dira hauek:

 • Itsasgarriak eta zigilatzaileak.
 • Isolatzaile termikoak.
 • Errepideetan trafikoaren zarata murrizteko gailuak.
 • Fatxada arinak.
 • Iragazgaizteko xafla malguak.
 • Morteroak.
 • Ate industrialak, komertzialak eta garajeetakoak eta ate handiak.
 • Ateak eta leihoak.
 • Hormigoizko egiturak babesteko eta konpontzeko produktuak eta sistemak.
 • Zuretik eratorritako oholak.
 • Eraikuntzarako beira.

Era berean, Produktuari ziurtagiria jartzeko erakunde gisa eta Fabrikan ekoizpen-kontrola ziurtatzeko erakunde gisa jakinaraziak gaude, zeinak Europako Ebaluazio Dokumentuei (EED) lotutako jakinarazpenak baitira; dokumentu horiek dira Europako Ebaluazio Teknikoen (EET) oinarri. Jakinarazpen horrek, gure laborategien ahalmenarekin eta Ebaluazio Teknikorako Erakunde (ETE) izatearekin batera, aukera ematen digu bere borondatez bere produktua ebaluatu, EET bat lortu eta gerora CE marka jartzea lortu nahi duen enpresa batek behar dituen zerbitzu guztiak eskaintzeko.

Nori zuzendua

 • Eraikuntzarako materialen eta produktuen fabrikatzaileak eta banatzaileak.

Ziurtagiriak eta Akreditazioak

technical-conformity-bytecnalia-transp
CTE eta RIPCI-ren esparruan Technical Conformity Report (TC) dokumentuak egiteko erakunde baimendua
Organismo de Evaluación Técnica (OET) para la emisión de documentos de Evaluación Técnica Europea (ETE) para los Productos de Construcción
Eraikuntzako produktuei Europako Ebaluazio Teknikoko (EET) dokumentuak emateko Ebaluazio Teknikoko Erakundea (ETE)
Organismo Notificado Nº 1292 para el Reglamento de Productos de la Construcción
Arau harmonizatuak dituzten eraikuntza-produktuetarako erakunde jakinarazia (1292 zenbakiduna)
Organismo Notificado Nº 1292 para el Reglamento de Productos de la Construcción
Europako Ebaluazio Teknikoei loturiko EVCP lanetarako erakunde baimendua (1292 zenbakiduna)