Aktibo teknologiko

HANDLE: Elektrizitatearen eta beroaren sorkuntza hibridoa

Handle

ARAZOA/AUKERA

Egungo gizartean, eraikinetan kokatzen da energia-kontsumoaren zati handi bat, elektrizitate eta bero moduan; izan bizitegitarako eraikinetan, industria-eraikinetan edo hirugarren sektoreko eraikinetan. ​

Energia-eskaera ia nulua duten eraikinetarako joera oso handia da (nZED). Hala ere, merkatuan diren teknologiek ez dute eskaintzen jasangarritasun-irizpideak (sorkuntza berriztagarria), bideragarritasun teknikoa (beroa eta elektrizitatea sortzeko konponbide integrala eta aldiberekoa) eta erabiltzailearentzako lehiakortasun ekonomikoa bateratzen dituen soluziorik.

Merkatu potentziala

Merkatu handia (eraikuntzako energia), oso eskalagarria. Hauxe da eraikinetako urteko energia-kontsumoa:

  • Termikoa = ~1.500 bilioi euro
  • Elektrikoa = ~ 650 bilioi euro

Egindako ekarpena

  • TRL 7
  • Software-erregistroak babesturik
  • HANDLE® produktuaren ustiapen komertzialean parte hartzeko aukera

Bila

  • Lizentziaduna