Laborategi-zerbitzua

Atzeranzko ingeniaritzako zerbitzua

Servicio de Ingeniería inversa

Atzeranzko ingeniaritzako zerbitzuak eskaintzen ditugu, zeinek ezaugarri baitute aztertutako piezaren analisi oso bat egitea, ahalik eta informazio gehiena lortzeko haren geometriari, materialaren kalitateari eta fabrikazio-prozesuari buruz. Mota horretako azterketak baliagarriak dira katalogoz kanpo geratu diren piezen erreplikak egiteko, diseinuak aldatzeko, simulazio digitalak eta fabrika birtualekoak egiteko eta abarrerako.

Azterketa geometrikoa egiteko, 3Dko eredu bat sortzen da laser bidezko eskanerraren edo argi zuri egituratuaren bidez; eredu horrek formari buruzko informazio osoa ematen du, eta materialaren ezaugarriak gehitu dakizkioke. 3Dko ereduak zenbait formatutan sortzen dira, emango zaien erabileraren arabera; hauek dira ohikoenak:

 • Piezen portaera aztertzea
 • Moldeak egitea
 • 3Dn inprimatzea
 • Lehendik dauden diseinuak eraldatzea
 • Simulazio digitala eta fabrika birtuala

Materialaren kalitatea identifikatzeko, analisi kimikoan lortu diren emaitzak eta aztertu den piezari dagokion araudiaren arabera egin diren saiakuntza mekanikoetan lortu direnak erlazionatu behar dira. Fabrikazio-prozesua zehazteko, piezaren azterketa makro-mikroestrukturala egiten da. Gure esperientziak emaitzak interpretatzeko aukera ematen digu, fabrikazio-prozesua zein izan den identifikatu ahal izateko (forjaketa/galdatzea, tratamendu termikoa, estaldurak eta abar). Atzeranzko ingeniaritza edozein pieza-motari aplika dakioke.

 • Katalogoz kanpo geratu diren piezen erreplikak egitea
 • Fabrikazio-espezifikazioak zehaztea eta aldatzea
 • Patenteekin erlazionatutako arazoak ebaztea
 • Zer ezaugarri duten ez dakigun osagaiekin bateragarriak diren osagaiak garatzea
 • Simulazio digitalak eta fabrika birtualekoak egitea

Nori zuzendua

 • Ingeniaritzak
 • Arkitektura-bulegoak
 • Ontzigintza
 • Ondarea eta arkeologia
 • Zientzia forentsea
 • Aktiboen bizi-ziklo osoko agenteak: eraikuntza-enpresak, diseinatzaileak, instalatzaileak, mantentze-lanetako eta operazioetako langileak

Akreditazioak eta aintzatespenak

-	Acreditación ENAC ILAC para el sector materiales según ISO 17025 con nº expediente 4/LE063,
ISO 9001 eta ISO 17025 ziurtagiriak dituen laborategia (ENACen 4/LE063 ziurtagiria)
-	Acreditación ENAC ILAC para el sector materiales según ISO 17025 con nº expediente 4/LE063,
Eraikuntza-sektorerako ENAC ILAC akreditazioa ISO 17025 arauaren arabera, (espediente-zk.: 4/LE024)
-	Acreditación ENAC ILAC para el sector materiales según ISO 17025 con nº expediente 4/LE063,
Akustikarako ENAC ILAC akreditazioa ISO 17025 arauaren arabera (espediente-zk.: 4/LE456). UNE-EN 9100:2010 arauaren arabera ziurtatutako kudeaketa-sistemadun laborategia
AIRBUS authorized Laboratory for Surface Treatment
Gainazal-tratamenduetarako AIRBUSek baimendutako laborategia
NADCAP MTL accreditation for Materials Testing
Prozesu kimikoetarako NadCap akreditazioa
NADCAP MTL accreditation for Materials Testing
Mateliaren saiakuntzetarako NADCAP MTL akreditazioa
Ikusi gehiago